Συνάντηση με τον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους

Τον Νοέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνάντηση του Δικτύου με τον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, κ.α. στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας.

Επιστολή προς τον κύριο Γεώργιο Καμίνη