Παρέμβαση του Δικτύου για να μην αλλάξουν οι Χρήσεις Γης στην περιοχή της Πλάκας

Τον Ιανουάριο του 2015 η παρέμβαση του Δικτύου συνέβαλε στο να μην αλλάξουν οι Χρήσεις Γης στην περιοχή της Πλάκας