Συνάντηση

Το Δίκτυο συναντήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας (Τριπόδων 28, Πλάκα)