Το Δελτίο Τύπου της συνέντευξης Τύπου της 19ης/5/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014.
Είναι μια Πρωτοβουλία Οργανώσεων και Πολιτών με σκοπό να ενώσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις οργανώσεις που
μοιράζονται το κοινό όραμα για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο, και να τους παράσχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να το
διεκδικήσουν με επιτυχία, βάσει τεκμηριωμένων προτάσεων. Στόχος είναι η επανακατοίκηση του Ιστορικού Κέντρου.

ΣTOXOI του Δικτύου είναι να:

 • Ενώσει και Ενδυναμώσει τη φωνή των Πολιτών
 • Υποστηρίξει τη Συλλογική Δράση και την Ενεργό Συμμετοχή των Πολιτών στα Κοινά
 • Εργαστεί για τον Σεβασμό και την Εφαρμογή της Ισχύουσας Νομοθεσίας, την εξάλειψη της παρανομίας και της
  παραβατικότητας.
 • Ζητήσει την Προστασία του Πολίτη από την αυξανόμενη Εγκληματικότητα
 • Προασπίσει τον Σεβασμό προς τους Πολίτες και τον Δημόσιο Χώρο
 • Υποστηρίξει το Δικαίωμα Πρόσβασης στον Δημόσιο Χώρο καθώς και να Αμυνθεί έναντι κάθε καταπάτησης και αυθαίρετου
  περιορισμού της Χρήσης του
 • Προασπίσει τον Σεβασμό στη Δημόσια και Ιδιωτική Περιουσία
 • Υποστηρίξει την Εφαρμογή Χρήσεων Γης και άλλων Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες για
  ποιότητα κατοίκησης και υγιή επιχειρηματικότητα
 • Ζητήσει την άμεση στήριξη των προσόψεων των στεγών των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτηρίων
 • Στηρίξει τη Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων (χωριστοί κάδοι, ανακύκλωση,κομποστοποίηση κλπ)
 • Στηρίξει τη Βιώσιμη Κινητικότητα (δημόσια συγκοινωνία, ΑμεΑ, πεζοί, ποδήλατα, κλπ.).
 • Ζητήσει την επανενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας (με αρμοδιότητες στον έλεγχο της Στάθμευσης, της
  Καθαριότητας και της Ηχορρύπανσης, κλπ.)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το δίκτυο τους τελευταίους μήνες επεξεργάστηκε το θέμα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), επιλογή όλων
των οργανώσεων ως απόλυτη προτεραιότητα, επειδή αποτελεί ένα στοίχημα στην πολιτική διαχείρισης του δημόσιου
χώρου, με την σύγχρονη έννοια του «urban management», ένα στοίχημα που προς το παρόν έχει χαθεί. Ευελπιστούμε
ότι σε στενή συνεργασία με τον Δήμο θα υπάρξει άμεσα αποτέλεσμα για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Οι προτάσεις του Δικτύου αποτυπώνουν αφενός την υπεύθυνη στάση των πολιτών και φορέων που το απαρτίζουν, αφετέρου
την επιστημονική γνώση της ομάδας εργασίας νομικών και πολεοδόμων από όλες τις γειτονιές που συνέταξαν την έκθεση.

Διακρίνονται στις εξής ομάδες:

 1. Αυτές που απευθύνονται καθαρά στον Δήμο Αθηναίων, και αποσκοπούν στη βελτίωση της διοικητικής πρακτικής,
  τόσο στον τομέα των μηχανισμών αστυνόμευσης και ελέγχου, όσο και της αδειοδότησης. Οι περισσότερες είναι
  αμέσου εφαρμογής και μπορούν να ενσωματωθούν στην νέα κανονιστική πράξη που θα εκδώσει το ΔΣ, η οποία
  πρέπει να είναι ενιαία για τις τρεις άδειες, δηλαδή λειτουργίας, χρήσης του Κ.Χ. και παράτασης ωραρίου
  μουσικής
  , οι οποίες ωστόσο πρέπει να διακριθούν (δηλαδή να μην είναι δεδομένο ότι ένα ΚΥΕ θα πάρει και άδεια
  χρήσης του ΚΧ, ή μουσικής). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προτείνουμε:

  • να γίνει πιο σοβαρός ο έλεγχος του φακέλου στην προέγκριση, ενώ μέχρι σήμερα δίδεται εντός 15 ημερών
   βάσει σχετικής ΚΥΑ, χωρίς εξονυχιστικό έλεγχο π.χ. του καθεστώτος χρήσεων γης, με αποτέλεσμα να
   προεξοφλείται η τελική άδεια αφού η προέγκριση δίνει δικαίωμα να αρχίσουν εργασίες,
  • να τεθούν κριτήρια για την παραχώρηση χρήσης του Κ.Χ. ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα. (π.χ.
   τα πολύ μικρά καταστήματα που δεν έχουν καθόλου χώρο σερβιρίσματος εσωτερικά, θα πρέπει να είναι ορθίας
   εξυπηρέτησης, άλλως εξωθούνται στο να ‘κτίσουν’ στον δημόσιο χώρο).
  • να μην επιτρέπονται κατασκευές στους ΚΧ βάσει οριζοντίων διατάξεων, αλλά μόνο κατόπιν ενιαίας μελέτης
   ολόκληρου ΚΧ (π.χ. πλατεία).
  • να υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές για την ηχοπροστασία (διπλή πόρτα, ηχομόνωση κλπ) όταν δίνεται άδεια
   μουσικής και να αφαιρεθούν όλα τα εξωτερικά μεγάφωνα που είναι παράνομα.
  • Το τιμολόγιο του τέλους χρήσης του Κ.Χ. να διαφοροποιείται ανάλογα με την πολιτική που θέλει να προάγει ο
   δήμος (κίνητρο / αντικίνητρο) και να αυξηθούν τα πρόστιμα.
 2. Αυτές που απαιτούν νομοθετικές πρωτοβουλίες, και απευθύνονται τόσο στον Δήμο όσο και σε άλλους φορείς και
  Υπουργεία, (Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας, ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια και την ΚΕΔΕ) και
  συνιστούν αναγκαίες βελτιώσεις –με συνεργασία- για την εξυγίανση του όλου συστήματος. Ενδεικτικές προτάσεις:

  • Να εκδοθεί το ΠΔ που προβλέπεται στον Κώδικα Αυτοδιοίκησης (Αρ 80) ώστε να αντικατασταθεί η ΚΥΑ που
   περιορίζει την αρμοδιότητα του Δήμου κατά την αδειοδότηση.
  • Να απλουστευτεί η διαδικασία σφράγισης καταστήματος και αφαίρεσης της άδειας σε περίπτωση παρανομίας
   (π.χ να μην δίνονται πολλαπλές αναστολές εφαρμογής της ποινής και να μην εκδικάζεται η αίτηση αναστολής
   χωρίς την παρουσία του Δήμου).
 3. Αυτές που είναι περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, και αφορούν στην καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας και
  συμμετοχής των πολιτών
  .

  • Να αναρτώνται στη ιστοσελίδα και στο κατάστημα όλες οι άδειες, (με σκαρίφημα χρήσης ΚΧ) αλλά και οι ποινές
  • Να συσταθούν (με ευθύνη της Δην Κοινότητας) επιτροπές με συμμετοχή κατοίκων (κατά το πρότυπο των
   Πολεοδομικών Επιτροπών Γειτονιάς, ή του Γραφείου Πλάκας) και να γίνονται ανοικτές συζητήσεις στις Δ.Κ.
  • Να υπάρξει συστηματική χαρτογράφηση του καθεστώτος χρήσεων γης που είναι ειδικό στο Ιστορικό Κέντρο
 4. Αυτές που απευθύνονται μεν στον Δήμο αλλά απαιτούν μια μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική πρόθεση, με αλλαγές στο
  οργανόγραμμα
  , ώστε να σπάσουν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, να καθιερωθεί προγραμματισμένη διαχείριση του
  δημόσιου χώρου και να διευκολυνθεί η διοίκηση μέσω στόχων και η αποτίμηση με δείκτες αξιολόγησης. Ενδεικτικά:

  • Να συσταθεί Δ/νση διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου με βάση την σημερινή Δ/νση Κ.Χ, με αναδιάταξη των
   αρμοδιοτήτων.
  • Τα τμήματα των Δ/νσεων να έχουν όλες τις αρμοδιότητες ανά Δημοτική Κοινότητα και όχι ανά θέμα (πχ θέατρα,
   ΚΥΕ, οικοι ανοχής κλπ) ) ώστε οι υπάλληλοι να έχουν συνολική εικόνα του χώρου και των προβλημάτων
   διαχείρισης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – «Άνοιξη» στο Ιστορικό Κέντρο!

Η δραστηριότητα του Δικτύου δεν περιορίζεται μόνο στην κατάθεση προτάσεων στο Δήμο, και άλλους αρμόδιους φορείς, αλλά
και σε ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο. Στην ιστοσελίδα του
istorikokentro.gr επικοινωνούνται οι δράσεις και οι θέσεις μας ενώ παράλληλα θα μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες
για νευραλγικά θέματα του Ιστορικού Κέντρου.

Παράλληλα διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Άνοιξη στο Ιστορικό Κέντρο» με ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις σε
διάφορες γειτονίες και του Ιστορικού Κέντρου, όπως ξεναγήσεις, μουσικά και θεατρικά δρώμενα και ομιλίες για να ενημερώσει
το κοινό.