Ημερίδα Ηχορύπανσης

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε η ημερίδα με τίτλο «Ηχορύπανση: Μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο μας» που διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο Ιστορικού Κέντρου με τον συντονισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον ∆ήμο Αθηναίων / Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του θορύβου (τελευταία Τετάρτη κάθε Απριλίου).

Οι εισηγητές, επιστήμονες όλων των σχετικών ειδικοτήτων (μηχανικοί, γιατροί, παιδαγωγοί από το ∆ημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) από όλη την Ελλάδα με ιδιαίτερη συμμετοχή
από την Πάτρα και τον Πειραιά και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, υπό τον συντονισμό της Μ. Ευαγγελίδου εκ μέρους του ∆ικτύου, συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του, με βασικούς άξονες:

 1. την εξέταση του προβλήματος και της (μη εφαρμογής) της νομοθεσίας στην Ελλάδα και
 2. την επεξεργασία προτάσεων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης σε εθνικό επίπεδο.

Το θέμα έχει αποκτήσει μεγάλη επικαιρότητα επειδή αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι ανοικτή η διαβούλευση για μια νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359), η οποία στο άρθρο 14 αναφέρεται σε θέματα μουσικής και θεσμοθετεί πλέον επισήμως την τοποθέτηση ηχείων στον υπαίθριο χώρο για τα καταστήματα αναψυχής υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η θέση μας είναι απολύτως αρνητική σ ́ αυτή την πρόταση και επί πλέον πιστεύουμε ότι για κάθε διευκόλυνση της αδειοδότησης κρίσιμο ζήτημα είναι ο σεβασμός των χρήσεων γης, κάτι που δεν γίνεται συχνά μέχρι σήμερα, και πρέπει να προβλεφθεί ρητά σε όποια νέα ρύθμιση.
Στα βασικά θέματα που αναδείχθηκαν συμπεριλαμβάνονται:

 1. Ο θόρυβος (δηλαδή ο ήχος σε ένταση πέρα από τα ανεκτά όρια) είναι «ρύπος» άρα η αντιμετώπισή του απαιτεί και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, για σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στο «δικαίωμα στην ησυχία», (εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα από την UNESCO) αλλά και αυστηρή πολιτική ελέγχου της παραβατικότητας, κάτι που στην ουσία δεν γίνεται συστηματικά.
 2. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι ο θόρυβος βλάπτει σοβαρά την υγεία, και έχει μεγάλο οικονομικό κόστος (μεγαλύτερο από τα ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της πτώσης της αξίας των ακινήτων και ολόκληρων περιοχών. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας αποτελεί η προκαλούμενη διαταραχή στον ύπνο (περιβαλλοντική αϋπνία)
 3. .

 4. Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που αναπτύσσονται στις πόλεις δίνουν ζωντάνια και ευκαιρίες άμεσης αναψυχής στις γειτονιές, αλλά η «ειρηνική συνύπαρξη» με την κατοικία είναι αναγκαία, εφόσον ο στόχος διατήρησης και επαναφοράς της στα κέντρα των πόλεων είναι μια πολιτική κοινής αποδοχής για
  την αντιμετώπιση της κρίσης στην πόλη.
 5. Η απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων τροφίμων που προωθείται από το Υπουργείο
  Βιομηχανίας, είναι σωστή στην φάση της παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά δεν πρέπει και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα ΚΥΕ, τα οποία αφορούν τον αστικό χώρο και κυρίως την Αυτοδιοίκηση.
 6. Τα ΚΥΕ με δυνατή μουσική θα πρέπει να κατατάσσονται στα «κέντρα αναψυχής» (και όχι στα «λοιπά καταστήματα») και να ακολουθούν το πλαίσιο χρήσεων γης που προβλέπεται γι αυτά δηλαδή να μη χωροθετούνται σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας». Άρα η άδεια μουσικής στα ΚΥΕ εντός κατοικημένων περιοχών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, όπως εξ άλλου έχει νομολογηθεί από το ΝΣΚ.
 7. Η πολυνομία και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων είναι μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε άλλους τομείς δημόσιων πολιτικών. Η πρότασή μας για τα ΚΥΕ, βασίζεται στον Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , και επικεντρώνεται στην ανάληψη της ευθύνης αδειοδότησης και αστυνόμευσης από τον ∆ήμο και τις ∆ημοτικές Κοινότητες, που είναι κοντά στον πολίτη, είναι αιρετοί και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους δημότες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών, νομικής υποστήριξης και αστυνόμευσης.
 8. Η χαλάρωση των μέτρων αστυνόμευσης και επιβολής ποινών, δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις, όπως δυστυχώς θεωρείται από μέρος της κοινής γνώμης και αιρετών. Αντίθετα η γενικευμένη παραβατικότητα είναι πληγή για την υγιή επιχειρηματικότητα.
 9. Προτείνουμε να απλουστευτεί και καθιερωθεί η ποινή αφαίρεσης της άδειας μουσικής και άδειας παράτασης ωραρίου , που γίνεται από τις ∆ημοτικές Κοινότητας και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, διαφοροποιούμενη από την ποινή κλεισίματος του καταστήματος που απαιτεί σύνθετη διαδικασία και συχνά μπλοκάρεται στα δικαστήρια λόγω απουσίας του ∆ήμου. Αυτό πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην νέα κανονιστική πράξη του ∆ήμου Αθηναίων, η έκδοση της οποίας έχει καθυστερήσει απαράδεκτα.
 10. Στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με τα ειδικά Π∆/τα χρήσεων γης, έχει προβλεφθεί ρητά η πλήρης απαγόρευση εξωτερικών μεγαφώνων και έχει συνδεθεί η ηχορύπανση με πολεοδομική /περιβαλλοντική παράβαση, άρα μπορεί να επιληφθεί η Πολεοδομική Υπηρεσία για την αστυνόμευση και την σφράγιση των καταστημάτων, σε περιπτώσεις παραβάσεων χρήσεων γης.

 11. Εισηγήσεις ομιλητών Ημερίδας Ηχορύπανσης – Τρίτη 19 Απριλίου 2016