Επιστημονική Εσπερίδα – Αυθαίρετη Δόμηση

Αυθαίρετη Δόμηση – Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών

Τρίτη 17.1.2017 Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων / Κτίριο Αβέρωφ – Ελεύθερη Είσοδος

Διοργανωτές φορείς:

 • ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών
 • Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Στόχος της επιστημονικής εσπερίδας

Το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και η σταδιακή αποδοχή της έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία επί σειρά δεκαετιών και έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση τόσο του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος όσο και του ρόλου του χωρικού σχεδιασμού. Περαιτέρω αναφύονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τη λειτουργία ενός κράτος δικαίου. Το νέο σχέδιο νόμου (τροποποίησης του ν 4178/13) που έχει δοθεί πρόσφατα στην δημοσιότητα, επιχειρεί να εντάξει την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε μια ευρύτερη θεώρηση υπό το πρίσμα του σχεδιασμού, και είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πως και αν είναι αυτό εφικτό υπό το πρίσμα της συνταγματικής νομιμότητας και των αρχών του σχεδιασμού.

Στόχος της επιστημονικής εσπερίδας είναι:

 • Να καταγραφεί συνοπτικά η ιστορική διαδρομή των μεθόδων αντιμετώπισης / αποδοχής από την Πολιτεία της αυθαίρετης δόμησης.
 • Να τεθούν δημόσια τα ερωτήματα πολιτικής που συνδέονται με τις κρίσεις των δικαστηρίων επί της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων.
 • Να αναδειχθεί επιστημονικά η αναγκαιότητα και τα περιθώρια ανατροπής των ακολουθούμενων πεπατημένων πολιτικών, με έμφαση στην ανάγκη ασφάλειας δικαίου προς τους νομοταγείς πολίτες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 1. 16:45 – 17:00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
 2. 17:00 – 17:10: Κωνσταντίνος Σερράος (συντονιστής): Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / τοποθέτηση του προβλήματος /
  στόχος της επιστημονικής εσπερίδας.
 3. 17:10 – 17:20: Δημήτριος Μέλισσας: Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης και της σχετικής νομοθεσίας, σε διασύνδεση με τις εκάστοτε
  κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες.
 4. 17:20 – 17:30: Νικόλαος Ρόζος: Η σχετική νομολογία για το ζήτημα των αυθαιρέτων.
 5. 17:30 – 17:40: Μάρω Ευαγγελίδου: Αυθαιρεσίες στο δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους.
 6. 17:40 – 17:50: Ειρήνη Κλαμπατσέα: Υφιστάμενες πρόσφατες πολιτικές για τη διαχείριση των αυθαιρέτων.
 7. 17:50 – 18:00: Βασίλης Γκοιμίσης: Πολεοδομικός σχεδιασμός, προστασία του περιβάλλοντος και αυθαίρετα. Η ελληνική εκδοχή του θεσμού
  της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
 8. 18:00 – 18:15: Σχόλια – Συζήτηση

Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

 1. 18:30 – 18:40: Κωνσταντίνος Μενουδάκος (συντονιστής): Εισαγωγική τοποθέτηση και σχετικά προς συζήτηση ερωτήματα με γενικό θέμα: «Δυνατότητες και προϋποθέσεις διαμόρφωσης και άσκησης μιας επιτυχούς και περιβαλλοντικά / πολεοδομικά επωφελούς πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αυθαιρέτων».
 2. 18:40 – 19:30: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης».
  Συμμετέχοντες: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (ΣτΕ)
  Ειρήνη Κλαμπατσέα (ΓΓ ΥΠΕΝ)
  Άννα Νικολάου (ΕΛΛΕΤ / ΣΕΠΟΧ)
  Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ
  Γεώργιος Χασιώτης (WWF)
 3. 19.30 – 20.00: Σχόλια – Συζήτηση
 4. 20:00 – 20:10: Κωνσταντίνος Σερράος: ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ