Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και δεν είστε σίγουροι πώς να το χειριστείτε, προτείνουμε -αφού συμβουλευτείτε την ενότητα «Συνήθη Θέματα» και εφόσον δεν βρείτε απάντηση- να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο της περιοχής σας ή/και απ’ ευθείας με το Δίκτυο.

Παρακάτω θα βρείτε ομαδοποιημένα τα συνήθη θέματα σχετικά με προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες του Ιστορικού Κέντρου με τα οποία ασχολείται το Δίκτυο. Σε κάθε ενότητα περιγράφουμε το πρόβλημα, τους στόχους μας και παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, από τις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας του Δικτύου.

Προτάσεις και Επιστολές του Δικτύου προς τον Δήμο Αθηναίων

Οι προτάσεις που παραδόθηκαν στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη στην εκδήλωση του Δικτύου στο Ξενοδοχείο Electra Palace στην Πλάκα, την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.

Oι προτάσεις που έχει παραδόσει το «Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» στον δήμο Αθηναίων σχετικά με την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Για τα κείμενο συνεργάστηκαν. 1η ομάδα εργασίας για Νομικά Θέματα: κ. Κωνσταντίνα Γεωργακάκη (Νομικός), κ. Μαρία Κίτσιου (Νομικός), κ. Βασιλική Μπάρκα (Ιστορικός), κ. Μαριάννα Παπαδημητρακοπούλου (Νομικός). 2η ομάδα εργασίας για Διοικητικά Θέματα: κ. Βασιλική Μπάρκα (Ιστορικός), κ. Τζίνα Σταυράκη (Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος), κ. Μάρθα Φλωράτου (Εκπαιδευτικός), κ. Μάρω Ευαγγελίδου (Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος / Χωροτάκτης).Σύνθεση κειμένων από την κ. Μάρω Ευαγγελίδου.

Επιστολές που απέστειλε το «Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» στον δήμο Αθηναίων σχετικά με την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Επιστολή που απέστειλε το «Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» στον δήμο Αθηναίων σχετικά με την ηχορρύπανση