Να στηριχθούν άμεσα οι προσόψεις και στέγες σε ετοιμόρροπα διατηρητέα κτίρια

Το Ιστορικό Κέντρο διαθέτει υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας “προίκα”. Θα ήταν καλό να αναζητηθούν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτισμάτων, ώστε τα τελευταία να μην καταρρεύσουν.

Αρχίζοντας από την “καρδιά” του Ιστορικού Κέντρου (Πλάκα) και επεκτείνοντας προς τις παρυφές, ας διασώσουμε τον πολεοδομικό ιστό και ας δημιουργήσουμε προς όφελος όλων νέες ευκαιρίες για επανάχρησή τους, είτε στην αρχική τους χρήση είτε σε άλλη, που θα σέβεται την ιστορία, ταυτότητα και αισθητική του κτιρίου.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες.