Τίποτα πιο ενοχλητικό από την εκκωφαντική μουσική τις ώρες κοινής ησυχίας. Θα θέλαμε να δούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες να διενεργούν ελέγχους με Ντεσιμπελόμετρα, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος και η έκταση των παραβάσεων. Ο Δήμος Αθηναίων είχε αγοράσει τέτοια όργανα μέτρησης τα οποία και δώρισε στην Ελληνική Αστυνομία όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία.

Θα θέλαμε, επίσης, να τηρούνται στην πράξη οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στις άδειες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οι οποίοι πολλάκις καταστρατηγούνται.

Θεωρούμε ουσιώδους σημασίας την κατάργηση και αφαίρεση εξωτερικών μεγαφώνων και την απαγόρευση της χρήσης ταρατσών και του κοινόχρηστου χώρου για μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νομοθεσία. Είναι επίσης σημαντικό να μη διενεργούνται υπαίθριες συναυλίες χωρίς άδεια, όπως και το να μην παραχωρούν διάφοροι σύλλογοι τις αίθουσές τους για εκδηλώσεις που ενδεχομένως δημιουργούν όχληση. Σημειώνουμε πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Πλάκας, οι σχετικές απαγορεύσεις περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα περί χρήσεων γης. Σοβαρές, άμεσες ποινές για τους παρανομούντες.