Ελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου και βελτίωση της εικόνας του Ιστορικού Κέντρου με αντιμετώπιση κάθε είδους ρύπανσης ή/και παραφωνίας.

Πλατείες και πεζοδρόμια που “βουλιάζουν” από την επεκτατική διάθεση των τραπεζοκαθισμάτων, σκουπίδια, φραγμένο αποχετευτικό δίκτυο. Θα θέλαμε να δούμε να περιορίζονται αποτελεσματικά τα τραπεζοκαθίσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων, και ταυτόχρονα, να απομακρυνθεί κάθε είδους μη εγκεκριμένος εξοπλισμός που πολλές φορές τα συνοδεύει (ομπρέλες, διαφημιστικά, ερμάρια, ζαρντινιέρες κλπ).

Μείζονος σημασίας είναι επίσης η επιμελής καθαριότητα στο οδικό και αποχετευτικό δίκτυο, όπως και ο έλεγχος του παραεμπορίου και της μη αδειοδοτημένης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμων, πλατειών, πάρκων, αρχαιολογικών χώρων, κ.λ.π.). Ο εξωραϊσμός γλυπτών και -κατά περίπτωση- των όψεων των κτιρίων από ανεξέλεγκτα γκραφίτι (σε αυτό θα μπορούσαν να βοηθήσουν τοπικοί φορείς, κάτοικοι, εργαζόμενοι στις περιοχές) είναι επίσης ζητούμενο.