Το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας δημιουργήθηκε το 2014 όταν για πρώτη φορά συντονίστηκαν και συνεργάστηκαν σύλλογοι και οργανώσεις από όλες τις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου.

Είναι μια Πρωτοβουλία Οργανώσεων και Πολιτών με σκοπό να ενώσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις οργανώσεις που μοιράζονται το κοινό όραμα για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο, και να τους παράσχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να το διεκδικήσουν με επιτυχία, πάντα βάσει τεκμηριωμένων προτάσεων. Στόχος είναι η επανακατοίκηση του Ιστορικού Κέντρου.

Με μια ματιά

Δημιουργήθηκε το 2014.
Λειτουργεί υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Έχει δομή με:

 • Τα μέλη του
 • Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Οργανώσεων
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για τα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολείται

 • Αντλεί από την ενεργή συμμετοχή διαφόρων επαγγελματιών όπως δικηγόρων, αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, μηχανικών, επιχειρηματιών, οικονομολόγων, δημοσιογράφων, κ.α.
  Αποκλείει οποιαδήποτε κομματική χρoιά στη λειτουργία του.

  Όραμα – Ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Το Όραμα του Δικτύου είναι ένα βιώσιμο, δημιουργικό και ζωντανό Ιστορικό Κέντρο προσβάσιμο σε όλους, με υγιή κατοίκιση και επιχειρηματικότητα.

  Θέλουμε ένα Ιστορικό Κέντρο ελεύθερο από κάθε παρανομία και παραβατικότητα, με σεβασμό στους πολίτες, τον κοινόχρηστο χώρο, την δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

  Προσβλέπουμε σε σύγχρονες υποδομές, με υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική του κοινόχρηστου χώρου, πάντοτε με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.

  Στόχοι – “Ισχύς εν τη Ενώσει”

  Βασικοί στόχοι μας είναι να:

  • Ενώσει και Ενδυναμώσει τη φωνή των Πολιτών
  • Υποστηρίξει τη Συλλογική Δράση και την Ενεργό Συμμετοχή των Πολιτών στα Κοινά
  • Εργαστεί για τον Σεβασμό και την Εφαρμογή της Ισχύουσας Νομοθεσίας, την εξάλειψη της παρανομίας και της παραβατικότητας
  • Προασπίσει τον Σεβασμό προς τους Πολίτες και τον Δημόσιο Χώρο
  • Υποστηρίξει το Δικαίωμα Πρόσβασης στον Δημόσιο Χώρο καθώς και να Αμυνθεί έναντι κάθε καταπάτησης και αυθαίρετου περιορισμού της Χρήσης του
  • Προασπίσει τον Σεβασμό στη Δημόσια και Ιδιωτική Περιουσία
  • Υποστηρίξει την Εφαρμογή Χρήσεων Γης και άλλων Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες για ποιότητα κατοίκησης και υγιή επιχειρηματικότητα
  • Ζητήσει την Προστασία του Πολίτη από την αυξανόμενη Εγκληματικότητα
  • Στηρίξει τη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων (κάδοι, ανακύκλωση)
  • Στηρίξει τη Βιώσιμη Κινητικότητα (ΜΜΜ, ΑμεΑ, πεζοί, ποδήλατα, κλπ.).
  • Ζητήσει την επανενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας (με αρμοδιότητες στον έλεγχο της Κυκλοφορίας, των Απορριμμάτων και της Ηχορρύπανσης, κλπ.)

  Πώς θα το επιτύχουμε

  Λειτουργώντας ως Δεξαμενή Γνώσεων σχετικά με τα πραγματικά προβλήματα, το νομικό καθεστώς, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις δομές και διαδικασίες, κ.ά. που αφορούν στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

  Παρέχοντας Έγκυρη Πληροφόρηση στο μέτρο του δυνατού στους πολίτες του Ιστορικού Κέντρου που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα

  Δουλεύοντας με Τεκμηρίωση, Οργάνωση, Δομή και Μεθοδικότητα για να επιτύχει το Όραμα και τους Στόχους του, μέσω τεκμηριωμένων προτάσεων

  Συνεργαζόμενο με τον Δήμο Αθηναίων και τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς, στη βάση των προτάσεών του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αλλά και ελέγχοντάς τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο