Στο Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας συμμετέχουν -αλφαβητικά- οι οργανώσεις: