Στοιχεία επικοινωνίας

κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
τηλ.: 210 3244 798
κιν.: 6978 638 119
panpar1b@yahoo.gr