Ο Σύλλογος Κατοίκων Θησείου είναι μια πρωτοβουλία κατοίκων του Θησείου οι οποίοι, αγανακτισμένοι πια με την υποβάθμιση της περιοχής και την επιβάρυνση που έχει υποστεί, θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους.

Θέλουν ένα ζωντανό Θησείο, αλλά που να διέπεται πάνω απ’ όλα από σεβασμό στη νομοθεσία, στον συνάνθρωπο και κάτοικο, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, στον δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, στην ιδιωτική περιουσία, και στην ποιότητα ζωής.

Αυτό θα γίνει μόνο με την εφαρμογή του νόμου σε όλα τα θέματα. Πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο η ηχορρύπανση, το παραεμπόριο,  οι χρήσεις γης, η κατάχρηση του δημόσιου χώρου, η αδιαφορία για τον Κ.Ο.Κ., η απουσία αποτελεσματικής συντήρησης δικτύων και διαχείρησης απορριμάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

etriphyllis@gmail.com
aremoundou@hotmail.com