Το δίκτυο έχει έξοδα, παρόλο που πολλοί συμβάλλουν αφιλοκερδώς, για τη λειτουργία του, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επικοινωνία, τη διοικητική και νομική υποστήριξη, κ.α.

Κάνοντας μια ετήσια εισφορά κατ’ ελάχιστο 10€, στηρίζεις έμπρακτα το έργο μας.

Το Δίκτυο τηρεί λογαριασμό στην Alpha Bank, τον οποίο διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Στοιχεία Λογαριασμού: IBAN GR52 0140 1770 1770 0200 2001 030

Οι Οργανώσεις που είναι ήδη, ή επιθυμούν να γίνουν Μέλη, έχουν ετήσια συνδρομή 100€ (κατ’ ελάχιστον).